Bahai Duaları

Türkiye Türkçesi – Түрік тілі – تۈركتىلى


Ey kulum! Tanrıya yakın gelenler Tanrı ayetlerini güzel bir sesle nasıl okurlarsa, sen de aldığın Tanrı ayetlerini öyle güzel bir sesle tilavet eyle; eyle ki terennümündeki tatlılık ruhunu tutuşturup kalpleri çeke.

 

 

Bollukta bol verici, darlıkta şükredici ol. Komşunun güvenine layık ol. Ona güler yüzle bak. Fakirlere hazine, zenginlere öğütçü, yoksulların feryadına yetişici ol. Verdiğin sözün mukaddesliğini ihlal etme. Hükmünde insaflı, sözünde çekingen ol. Kimseye haksızlık etme. Herkese karşı halim ol. Karanlıkta yürüyenlere lamba, kederlilere sevinç, susuzlara deniz, darda kalanlara melce, mazlumlara destek ve koruyucu ol. Her hareketinde doğruluk ve dürüstlük kılavuzun olsun. Garip yurt, dertliler derman, mültecilere kale ol. Körlere göz, yolunu şaşırmışlara hidayet meşalesi ol. Hakikat çehresine ziynet, vefa alanına tac, hakseverlik mabedine direk, beşer cismine can, adalet ordusuna sancak, fazilet ufkuna yıldız, gönül toprağına şebnem, bilgi denizinde gemi, iyilik semasında güneş, hikmet tacında mücevher, asrın fezasında ay, tevazu ağacında meyve ol.

a

Ey merhametli Allah! Bana bir ayna gibi muhabbetinin nuruyla münevver bir kalp ihsan et. Bana manevi inayetinle cihanı gülistana tebdil edecek düşünceler ilham et. Sen merhametlisin. Sen şefkatlisin. Sen keremkârsın.

a

a

a

a

EY VARLIK OĞLU!
Mişkâtim sensin ve kandilim sende. Onunla aydınlan ve Benden başkasını araştırma; çünkü Ben seni zengin yarattım ve sana verdiğim nimeti eksiksiz verdim.a

EY KARDEŞİM!
Şeker dilimden nazenin sözlerimi işit. Bal dudağımdan tatlı akışlı manevi suları iç. Demek isterim ki ledünni hikmetimin tohumlarını kalbin temiz toprağına saç ve onu yakin suyu ile sula; ta ki ilim ve hikmetimin sümbülleri nazarımda yeşerip bitsin.
a


EY İLAHIM! İsmin şifam, zikrin devam, yakınlığın ümidim, sevgin arkadaşım, rahmetin dünya ve ahiret tabibim ve muinimdir. Sensin verici, bilici ve hikmetli.
a

HUVALLAH

Ey Rab! Bizleri, yüce emrini iyice tanımaklığa, bağışlayıcı huyunla bezenmeğe ve sağlam yolunda ilerlemeğe, başlangıcı ve sonu olmayan bağışın ve her yanı kaplayan keremine muvaffak kıl. Bağışlayıcı Sensin. Merhametli ve Kerim Sensin.

a

İlahi! Sana nasıl şükredelim, Senin nimetlerin sonsuzdur. Şükürlerimiz ise mahduttur. Mahdut, gayri mahduda nasıl şükredebilir, lütuflarına şükretmekten âciziz. Bütün aczimizle, Senin melekutuna yöneliyor ve nimetlerini, bağışlarını arttırmanı diliyoruz. Verici, bağışlayıcı ve güçlü Sensin.

a

İlahi! İlahi! Her bir halde Sana şükrederim; her durumda Sana hamt ederim.
Nimette; Sana özgü övgü, ey alemlerin ilahı!
Yoklukta; Sana mahsus şükür, ey ariflerin maksudu!
Sıkıntıda; Senin için sena, ey yerin ve göklerin taptığı!
Zarurette; Senin için ziya, ey müştakların hasrette iç çektiği!
Darlıkta; hamt olsun Sana, ey kasıtların maksudu!
Genlikte; şükrolsun Sana, ey mukarreblerin mezkûru!
Zenginlikte; Senindir haşmet, ey temiz yüreklilerin efendisi!
Fakirlikte; Senindir emir, ey muvahhitlerin ümidi!
Sevinçte; Sanadır celal, ey Sensin ilah ancak!
Üzüntüde; Sanadır cemal, ey Sensin ilah ancak!
Açlıkta; Senindir adalet, ey Sensin ilah ancak!
Toklukta; Senindir fazıl, ey Sensin ilah ancak!
Vatanda; Senindir bağış, ey Sensin ilah ancak!
Gurbette; Senindir yargı, ey Sensin ilah ancak!
Kılıç altında; Senindir ihsan, ey Sensin ilah ancak!
Ev içinde; Senindir kemal, ey Sensin ilah ancak!
Kâşânede; Senindir mükrimlik, ey Sensin ilah ancak!
Toprakta; Senindir cömertlik, ey Sensin ilah ancak!
Zindanda; Senin için vefa, ey nimetleri sonsuz!
Mahbeste; Senin için baha, ey başlangıcı başsız!
Ey verginin Mevlası, Sultanı ve Maliki! Sana mahsustur vergi.
Ey verginin kökü! Sensin işinde övülen.
Ey Vergi Denizi! Ey Vergi Kaynağı! Ey vergi Mercii! Sensin buyruklarına baş eğilen.

a

HUVALLAH
Ey şefkatli Allah! Bu topluluk Sana yönelerek münacat ediyor. Sonsuz huşu ile melekutuna bakıyor ve Senden af ve gufran diliyor.
Allahım! Bu topluluğu muhterem eyle, bu nüfusu mukaddes eyle. Hidayet nurunu yay, kalpleri münevver buyur ve insanları müjdele. Herkesi kendi melekutuna kabul buyur ve iki dünyada berhudar et.
Allahım! Biz zeliliz, aziz buyur. Aciziz, kudret ihsan eyle. Fakiriz, Kendi melekutunun hazinelerinden zengin eyle. Aliliz şifa inayet et.
Allahım! Kendi rızana eriştir. Fena nefsimizi dünya bağlılıklarından kurtar, mukaddes eyle.
Allahım! Bizi Kendi sevginde sabit et. Bütün insanlara şefkatli kıl. Bütün insanlık âlemine hizmet etmek için muvaffak eyle ki bütün kullarına hizmet edelim, bütün kullarını sevelim, bütün beşeriyete müşfik olalım.
Allahım! Sen muktedirsin. Sen şefkatlisin, affedicisin ve büyüksün.

a


(Beste: The Native Alaas)

Var mıdır Tanrıdan başka sorunları çözen? Söyle süphandır Tanrı, Odur Tanrı. Herkes Onun kuludur ve herkes Onun buyruğu ile ayakta durur.

a

Rızkım güzelliğin, içeceğim huzurun olsun. İradene güveneyim. İşlerimi buyruğuna uydurayım. Hizmetim sana makbul olsun. Her amelim sana bir temcit olsun. Bana yardım yalnız senden gelsin. Mukaddes köşkün yurdum olsun.
Sen ulusun, Sen her yerde hazırsın, Sen herkesi seversin.

a

Ey Allahım! Ruhumu tazele ve sevindir. Kalbimi arıt, güçlerimi aydınlat. Bütün işlerimi senin ellerine bırakıyorum. Sen benim yol göstericim ve sığınağımsın. Artık kederli ve üzüntülü olmayacağım. Neşeli ve sevinçli olacağım. Ey Allahım, artık endişe ile dolu olmayacağım. Sıkıntıların beni tedirgin etmesine izin vermeyeceğim. Hayatın tatsız şeyleri üzerinde durmayacağım. Ey Allahım, Sen bana benden daha yakın bir dostsun, kendimi sana adıyorum Rabbim.

a

Sev Beni, seveyim seni. Sen Beni sevmezsen, sevgim seni sarmaz. Bunu bil ey kul.

a

EY DOST! Gönül bahçesine aşk çiçeğinden başka bir çiçek ekme; sevgi ve iştiyak bülbülünün eteğinden el çekme. İyilerin arkadaşlığını ganimet bil ve kötülerin yoldaşlığından elini çek, gönlünü kaldır.

a

EY İNSAF OĞLU! Hangi âşık Sevgilinin yurdundan başka bir yerde barınır? Hangi arayıcı aradığını bulmadan rahat eder? Gerçek âşığın dirimi kavuşmada ve ölümü ayrılmadadır. Onların gönüllerinde sabır ve ruhlarında tahammül arama. Yüz bin candan geçerler de Cananın yurduna koşarlar.

a

EY RUH OĞLU! İlk öğüdüm şudur: İyi, güzel ve aydın bir yüreğin olsun ki daimi, baki, ezeli ve kadim bir padişahlığa eresin.

a

EY MANEVİ BÜLBÜL! Yuvan ancak gül ağacında olsun. Ey aşk Süleymanı’nın hüdhüdü! Yurdun ancak Sevgilinin Sebasında olsun. Ey Beka Ankası! Yerin ancak vefa kafı olsun. Can kanadıyla mekânsıza uçmak ve mukadder mertebene yücelmek istiyorsan işte mekânın budur.

a

EY ARZU OĞLU! Beni dinle: Fani göz baki güzelliği tanıyamaz ve ölmüş gönül ancak solmuş çiçekle uğraşır; çünkü eş eşi arar ve cins cinse meyleder.

a

Süphansın Sen ey ilahım! Senin yolunda bela olmasa, Sana âşık olanların makamı nasıl belli olur? Senin sevginde musibet olmasa, Sana müştak olanların şanı ne ile sabit olur? İzzetine yemin olsun, Seni sevenlerin enisi, onların gözyaşı; Seni arayanların munisi, kalplerin iniltisi; Sana doğru yola çıkanların yol azığı, kırık gönüllerinin parçalarıdır. Senin yolunda öldürücü zehir Benim için ne lezzetli! Kelimeni yüceltmek uğrunda düşmanlardan gelen oklar Benim için ne aziz!
Ey ilahım! Ey efendim! Emrinde irade buyurduğunu Bana içir ve muhabbetinle takdir buyurduğunu Benim üzerime indir. İzzetine yemin olsun, Ben ancak Senin istediğini ister ve ancak Senin sevdiğini severim. Her bir halde Sana tevekkül ettim. Sensin gani, Sensin müteal.

a

(Beste: Antonín Dvořák – Slavonic dance No. 2 in E minor op. 72)

Bende temiz bir yürek yarat, ey Tanrım! Bende kaygısız bir iç yenile, Ey İsteğim! Kuvvet rûhuyla beni Emrinde berkiştir, Ey Sevgilim! Ululuk ışığı ile beni yolunda aydınlat, Ey Emelim! Yüce kudretinle beni mukaddes göklerine kaldır, Ey İlkim! Samedi yellerle beni serinlet, Ey Sonum! Ezeli tegannilerle beni dinlendir, Ey Can Yoldaşım! (Kadîm Tal’atının zenginliği ile beni özgenden kurtar, Ey Efendim! Sonsuz varlığının zuhuruyla beni müjdele, Ey dışımın üstünde bulunan Dış ve içimden daha derinlerde olan İç!)

Bahai Duaları için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: